Friluftsliv inn i barnehagen og skolen

Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund gir full tilslutning til regjeringens forslag om å styrke satsingen på friluftsliv for barn.