Fare for flom og jordskred på Vestlandet

Mye regn og snøsmelting gir fare for flom i Hordaland og Rogaland. På hele Vestlandet er det jordskredfare.