Riksrevisjonen: Dårlig styring og kontroll i prosessen med salg av F-5 jagerfly

Både Forsvaret og Forsvarsdepartementet hadde mangelfull intern kontroll i prosessen med salget av F-5 jagerfly, ifølge en rapport fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonens rapport om Forsvarets salg av F-5-jagerfly ble overlevert Stortinget tirsdag. Her ved riksrevisor Per-Kristian Foss.
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Riksrevisjonen har undersøkt Forsvarets salg av F-5 jagerfly, en prosess som pågikk fra 1999 til 2015. I en ny rapport skriver Riksrevisjonen at det var for svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhet i salgsprosessen i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

– Forsvarsmyndighetene hadde ved salgsforsøket i 2003 mangelfull forståelse for reglene for eksport av militært materiell, og dette er svært alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Et av Forsvarets F-5-jagerfly avbildet i 1990.

Intern kontroll

I 2015 solgte Forsvaret to av opprinnelig 15 F-5 jagerfly for 116.000 kroner per fly til det private, amerikanske selskapet Northern General Leasing LCC (NGL). Alle flyene ble første gang lagt ut for salg i 2002. Da var minsteprisen 100 millioner kroner for alle flyene.

Stortinget ba Riksrevisjonen gå gjennom salgsprosessen for de to flyene. I rapporten som ble overlevert Stortinget tirsdag, pekes det på flere alvorlige mangler.

– Forsvarets interne kontroll har vært for dårlig, og Forsvarsdepartementet har ikke fulgt opp sitt overordnede ansvar godt nok, sier Foss.

Forsøk

Blant funnene vises det til et salgsforsøk til Hellas i 2003.

Salgsforsøket var gjennom det israelske selskapet IAI og det antatt greske selskapet Seaways. «Forsvaret hadde ikke sjekket eierforholdene før det skrev under på en bindende avtale med et antatt gresk selskap høsten samme år», heter det fra Riksrevisjonen.

– Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør. Dette er svært alvorlig, siden kontroll av mulige kjøpere skal bidra til å sikre at Norge ikke selger militært materiell til områder der det er krig eller der krig truer, sier Foss.

Riksrevisjonen skriver videre at verken Forsvaret, Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet har hatt god nok arkivering og dokumentasjon av salgsprosessen. Foss omtaler det som sterkt kritikkverdig.

– Vi tar Riksrevisjonens kritikk til etterretning. Fra vår side har vi innført et nytt digitalt system (E-lisens) i mai 2015, som styrket sporbarheten i eksportkontrollsakene, og har med dette ivaretatt Riksrevisjonens merknad om journal knyttet til eksportkontrollarkivet, sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, til NTB.

Gransking

Det konstateres også brudd på likebehandling av kjøpere, og at det i det endelige salget ikke ble lagt til rette for å oppnå best mulig pris.

Forsvarsdepartementets internrevisjon gikk gjennom salget i 2015. De mener kritikken fra Riksrevisjonen i hovedsak samsvarer med deres egne funn.

– Funnene er således allerede avdekket, og risikoreduserende tiltak er iverksatt. Forsvarsdepartementet har innført en rekke forbedringstiltak for å sikre forsvarlige avhendingsprosesser, heter det i en uttalelse NTB har fått.

Ifølge departementet er Stortinget informert om dette i forbindelse med innstillingen fra kontrollkomiteen om salg av forsvarsmateriell i fjor.

– Det er også innført en nærmere regulering og innstramming i avhending av materiell, ifølge departementet.

Publisert: