Resultater på nasjonale prøver skal ikke avgjøre lærerlønn

Resultater på nasjonale prøver skal ikke benyttes som grunnlag for bonuser og tillegg i lønn til lærere, mener Utdanningsdirektoratet.