Politiet blir hvite, gule og svarte

Nå skal norske politibiler bli mer synlige.