Foreslår nye akuttmedisinske tjenester

Det vil trolig være nødvendig å etablere andre systemer for akuttmedisinske tjenester enn dagens bil-, båt— og luftambulanser, går det fram av en artikkel i siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening om norsk ambulansetjeneste.