– Fredsprisen angår oss alle

Årets pris deles likt mellom tre kvinner. Men dette er ingen «kvinnepris», mener eksperter.