Vannverket på Romerike får tilbake penger

Salget av viltfarmen «Woodlands» i Sør-Afrika kan føre til at Nedre Romerike Vannverk får tilbake alle pengene som den tidligere vannverkssjefen tappet selskapet for.