• Lars Idar Waage

Ny forsvarssjef på soldatenes side

Generalløytnant Harald Sunde (55) har sovet mye i telt og er en av forsvarets mest erfarne menn. Til høsten overtar han når forsvarssjef Sverre Diesen går av for aldersgrensen.