Rovdyr dør på grunn av merking

Gaupe, jerv, bjørn og ulv dør på grunn av bedøving og merking, noe som bekymrer naturvernere.