Helikopterleverandøren: Oppsigelsen av milliardkontrakten er grunnløs

Oppsigelsen av kontrakten for NH90-helikoptrene er juridisk grunnløs, mener leverandøren NHIndustries. Regjeringen krever å få 5 milliarder kroner tilbake.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (t.v.) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen under Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvarets pressemøte om helikoptre fredag morgen.
  • NTB-Oda Ertesvåg, Ole Henrik Tveten og Kenneth Kandolf Haug
Publisert: Publisert:
Regjeringen har bestemt at Forsvarets maritime NH90-helikoptre skal settes på bakken. Her er et bilde av et NH90-helikopter fra Kystvakten i lufta over Oslofjorden.

– NHIndustries er ekstremt skuffet over avgjørelsen fra det norske Forsvarsdepartementet, og avviser anklagene mot NH90 og selskapet, skriver selskapet i en uttalelse.

De skriver videre at de verken fikk mulighet til å diskutere et forslag om å forbedre NH90-tilgjengeligheten i Norge, eller behandle de særnorske kravene.

Forsvarsdepartementet kunngjorde fredag at de sier opp kontrakten på 14 NH90-helikoptre som skulle brukes av Kystvakten og Sjøforsvaret.

Trygge på beslutningen

– Vi registrerer at NHI ikke er enige i grunnlaget for hevingen, men dette er naturligvis grundig utredet fra vår side. Vi er derfor trygge på det rettslige grunnlaget for beslutningen, sier spesialrådgiver Endre Lunde i Forsvarsmateriell.

Lunde sier at de har hatt dialog med NHI over lengre tid, og at leverandøren har fått full anledning til å foreslå løsninger.

Helikoptrene tas ut av drift med umiddelbar virkning, kunngjorde forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Krever 5 milliarder kroner

– Vi har nå gjennomført en grundig vurdering av om det er mulig å få en reell operativ nytte av NH90 ved å iverksette ytterligere tiltak fra forsvarssektoren sin side. Konklusjonen var negativ, sa forsvarsministeren.

Forsvarsmateriell har sendt en hevingserklæring til NHI. Helikoptrene sendes i retur, og norske myndigheter vil kreve å få tilbake de 5 milliardene som hittil er betalt.

– Dette er en riktig beslutning for NH90 og den maritime helikopterkapasiteten. Dette var også vår anbefaling, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

130 ansatte berørt

Luftforsvaret opplyser at omtrent 130 medarbeidere er direkte berørt av skrinleggingen. Maritim helikopterving i Bardufoss opererer helikoptrene i dag.

– Det er reaksjoner, men vi hadde en god samtale på Bardufoss nå, sier generalmajor Rolf Folland til Forsvarets Forum.

Det er fortsatt mange spørsmål knyttet til avviklingen, sier han.

– Det er uklart hva det betyr, så det arbeidet begynner vi med på mandag.

– Eneste forsvarlige alternativ

Forsvarsmateriell-direktør Gro Jære trakk fram fire årsaker til at kontrakten nå er hevet: Forsinkelser, antall feil i forhold til flytimer er langt høyere enn forutsatt, tidkrevende vedlikehold, og så forsinkede leveranser at enkelte systemer har gått ut av produksjon.

– Konsekvensen av disse fire forholdene er at vi i dag har færre helikoptre enn vi skulle hatt. De vi har, flyr for lite, og flere av dem mangler viktig utstyr. I tillegg står vi uten en plan fra leverandøren som vi har tillit til vil løse problemene. Da ender vi dessverre i en situasjon der heving av kontrakten blir det eneste forsvarlige alternativet, sa Jære.

Forsinkelser

Det var i 2001 at Forsvarsdepartementet vedtok at det skulle kjøpes 14 NH90-helikoptre fra konsortiet Nato Helicopter Industries (NHI). Helikoptrene skulle brukes av Kystvakten og de norske fregattene i Nansen-klassen.

Maskinene skulle leveres i årene 2005–2008, men leveransen ble betydelig forsinket. I 2018 hadde Forsvaret bare mottatt 8 av 14, men 6 av dem kunne bare brukes til trening. Ved inngangen til 2022 manglet fremdeles ett av de 14.

Forsvaret har påpekt at Kystvaktens operative evne er svekket som følge av problemene.

Må fylle gapet raskt

Forsvarsminister Gram understreket at maritime helikoptre er noe Norge må og skal ha, og at gapet etter NH90 skal fylles raskt.

– Behovene våre for maritime helikoptre har ikke blitt mindre. Derfor vil vi nå starte en konseptvalgutredning for å finne en best mulig løsning for Kystvakten og fregattene, sa han.

Det vil ta minst fem år å få på plass en alternativ maritim helikopterkapasitet, ifølge Gram.

Innleie kan bli løsning

– Vi vil se på alle muligheter for å forsere dette gjennom henvendelser til nære allierte. Vi vil vurdere en løsning som kan skaleres opp over tid og vurdere om innleie kan være en del av løsningen.

Kystvakten skal prioriteres. De får nye fartøy mot slutten av året, og det kan bli aktuelt å midlertidig styrke redningshelikoptertjenesten i mellomtiden. Når det gjelder fregattene, er de vant til å seile uten helikopter.

– Vi må se på om det er hensiktsmessig å skaffe nye helikoptre til dagens fregatter før ny overflatekapasitet er på plass, sa Gram.

Publisert: