Foreldrene til Birgitte Tengs mener fetterens gjenopptakelse må vente til ny straffesak er avgjort

Foreldrene til Birgitte Tengs mener fetterens begjæring om gjenopptakelse av den sivile dommen må vente til saken mot den nye drapssiktede er avgjort. – Man trenger ikke en ny dom av en annen for å frikjenne fetteren, sier fetterens advokat, Arvid Sjødin.

Minnesteinen på stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy i mai 1995
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I et svarbrev til Agder lagmannsrett skriver advokat John Christian Elden på vegne av foreldrene at fetterens sak ikke bør bli gjenopptatt før den nye straffesaken er avgjort.

Fetteren ble først dømt, så frikjent for drapet som skjedde i 1995. Han ble likevel dømt til å betale erstatning. Det er denne sivile dommen fetteren nå vil ha gjenopptatt.

Politiet pågrep i fjor høst en mann og siktet ham for drapet. Mannen sitter varetektsfengslet. Elden sier at foreldrene foreløpig ikke vil konkludere basert på siktelsen og fengslingskjennelsen mot 51-åringen som nå er mistenkt i saken.

– De holder spørsmålet åpent, og vil ikke konkludere før politiet og domstolen har gjort det i den nye straffesaken. De har hørt på politiets sikkerhet før, og er mer skeptiske nå, sier Elden til NTB.

Fetterens familie reagerer sterkt

Fetterens advokat, Arvid Sjødin, reagerer sterkt på Eldens svarbrev. Det samme gjør fetterens familie.

Sjødin sier saken ikke er avhengig av at motparten, Tengs-foreldrene, går med på gjenopptakelse, og at han regner med at bevisene mot fetteren som allerede er frafalt i straffesaken, vil bli avgjørende.

– Det som er poenget er at etter den sivilrettslige jussen i Norge, må det være sterk sannsynlighet for at han er skyldig. Når politiet har frafalt bevisene, kan man ikke si det, sier Sjødin til NTB.

På spørsmål om det ikke er forståelig ut fra et menneskelig perspektiv, og ikke et juridisk, at foreldrene ønsker å se straffesaken mot den nye siktede avgjort før de konkluderer, svarer Sjødin kontant nei.

– Overhodet ikke. De må forstå at det å sitte med en drapsdom over seg som er uriktig, det er en krenkelse. Det må telle mer, sier Sjødin.

Han sier det nå er opp til Agder lagmannsrett å vurdere saken og at han regner med at det vil ende med gjenopptakelse og full frifinnelse for fetteren.

Les også

Drapene på Tina og Birgitte har store likheter. Men det beviser ingenting

– Prematur begjæring

Elden viser i sitt svarbrev til at fetteren og hans advokater ikke har innsyn i politiets dokumenter i den nye straffesaken.

– Dette vil han trolig få dersom det blir reist tiltale mot eller på annen måte truffet påtalevedtak mot den nå siktede personen. Rettergangen vil være offentlig, skriver Elden.

– Begjæringen fremstår således prematur, konkluderer han.

For tidlig

I svarbrevet til Agder lagmannsrett konkluderer også Elden med at det er for tidlig å legge ned noen påstand på vegne av foreldrene.

Elden ber retten stille saken i bero fram til straffesaken mot den nye mistenkte er avgjort. Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale mot mannen, som nekter befatning med saken og dermed også straffskyld.

– De oppgitte motparter antar at både den begjærende part og dem selv vil kunne danne seg et vesentlig bedre bilde av bevisene i saken dersom de føres for retten ved en ny tiltalebeslutning, og at det er bedre grunnlag for å uttale seg om saken etter at en slik hovedforhandling måtte være gjennomført og dom avsagt i den ene eller andre retning, skriver Elden.

Les også

Birgitte-saken: - Lagmannsretten åpner for frifinnelse av fetteren

– Helt absurd

Sigurd Klomsæt var fetterens advokat fra januar 1998 til 2003 og forsvarte ham blant annet i lagmannsretten og i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Han reagerer sterkt på at Birgitte Tengs foreldre nå ber om at fetterens gjenopptakelse utsettes.

– Dette er helt absurd. Denne saken ble avgjort av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i den dommen som kom i mars i 2003. Her ble Norge dømt til å betale erstatning og saksomkostninger til fetteren for å ha krenket hans minsterettigheter. Det kan vel ikke gjøres klarere. Fetteren er på alle måter nullet ut av saken. Dette foreligger det brev på fra politiet til fetteren, sier Klomsæt til Aftenbladet.

Arvid Sjødin beskriver den sivilrettslige dommen mot fetteren som en stigmatiserende dom, til tross for at politiet altså har konkludert med at fetteren er helt ute av saken.

Han presiserer at det er ingenting som tilsier at en annen må bli dømt for at en skal kunne gjenåpne en sivil dom som er drapsdom.

– Det er nok å vise at han ikke har gjort det. Statsadvokatens uttalelser i 1997, 1998, Gisli Gudjonsson konklusjon i 1998, Code Case sin konklusjon i 2016 og brevet fra politiet i 2021 og pågripelsen av en annen, alt dette viser at man ikke trenger en ny dom av en annen for å frikjenne fetteren fra den urett klienten til Elden har påført ham, sier Sjødin.

Publisert: