SOS Rasisme-ledere i nytt medlemsrot

Personer som sto oppført på Revolusjonær Kommunistisk Ungdoms medlemsliste, har nektet for at de faktisk var medlemmer. RKUs ledere var på det tidspunktet under gransking for medlemsjuks i SOS Rasisme.