Hareide frykter at færre vil gifte seg i kirken

KrF-leder Knut Arild Hareide frykter at færre vil gifte seg i kirken om forslaget fra regjeringens tros— og livssynspolitiske utvalg om å frata trossamfunnene retten til å vie blir realisert.