Forsvaret får ny proffstyrke

Forsvaret vil opprette en ny hurtig reaksjonsstyrke med helprofesjonelle soldater. Denne kommer i tillegg til den allerede eksisterende Telemark bataljon.