Lover investeringer i bærekraft og fornybar energi

Høyre og Frp vil opprette et eget program innenfor oljefondet for investeringer i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land. Et program for fornybar energi kan også bli aktuelt.