Vil ikke endre vannscooter-regelverk

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener de norske reglene som forbyr bruk av vannscooter er i strid med EØS-avtalen, men Miljøverndepartementet har ikke tenkt å endre dagens regelverk ennå.