Millionerstatning i lagmannsretten etter Åsta-ulykken

Tryg Forsikring er i Eidsivating lagmannsrett dømt til å betale Linda Ellefsrud 4,3 millioner kroner i erstatning etter Åsta-ulykken for over ti år siden.