Null meldinger om nordmenns sexkjøp i utlandet

Varslingslinjen for lovbrudd og uetisk oppførsel ble opprettet i 2007, men på fire år har ikke Utenriksdepartementet blitt varslet en eneste gang om nordmenn som kjøper sex i utlandet.