Seks personer skadd i ulykke utenfor Eidsvoll

Seks personer ble onsdag skadd i en ulykke på riksvei 181 utenfor Eidsvoll i Akershus. Fire er lettere skadd, for de to andre er skadeomfanget uvisst.