Slipper oppvasken - beholder millionlønn

Den avgåtte direktøren i Helse Midt-Norge, Jan Erik Thoresen, får ny jobb i helseforetaket og får også beholde lønna på 1,5 millioner kroner.