Frykter for de svakeste etter ny sexlov

Det er de aller svakeste gruppene av prostituerte som vil bli rammet av forbudet mot sexkjøp. Prostitusjonen vil ikke forsvinne, konstaterer en ny rapport.