Drivstoffavgiftene kan bli endret

Veiprising, reduksjon i drivstoffavgiftene, miljødifferensiert årsavgift på kjøretøy. Dette foreslår Særavgiftsutvalget overfor Finans— departementet.