• Cornelius Poppe / SCANPIX

Åtte boliger fortsatt evakuert på Otta