Lover å passe på kommunepsykiatrien

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen lover nå å etterse at kommunenes psykiatriske tilbud er tilfredsstillende. Tirsdag slaktet Riksrevisjonen behandlingstilbudet til voksne med psykiske lidelser.