• I kampen mot lokal luftforurensning har kinesiske myndigheter gjennomført incentiver for økt salg av elbiler. Mange land må gjøre som Kina og Norge, mener DNV GL. China Stringer Network / Reuters

Verden styrer stødig mot 2,5 graders oppvarming – til tross for elbil-revolusjonen

Verdens ledere snakker som om oppvarmingen er i ferd med å stanse på 1,5 eller 2 grader. Det er helt feil, viser ny analyse.