• KARTLEGGER: Siden 1919 har Havforskningsinstuttet brukt strandnot fra samme sted for å kartlegge mengden torskeyngel. Nå bruker de også finmasket not for å fange yngelens mat. Espen Bierud / Havforskningsinstituttet

Her finner forskerne svaret på hvorfor torsken er borte fra kysten i Sør-Norge: Matfatet har kollapset.

Synderen er verken skarv eller hobbyfiskere. Årsaken til torskekrisen i Skagerrak er kollaps i økosystemet, fordi det er blitt varmere.