• Den nye kraftlinjen gjennom Hardanger. Et år etter at regjeringen vedtok kraftlinjen er 29 master reist, og i tillegg er grunnarbeidet gjort for over 30 nye master. Men flere av grunneierne kjemper hardt imot. Her fra Kvam. Marit Hommedal / Scanpix

Statnett startet mastebygging i Hardanger uten tillatelse

Grunneiere i Kvam i Hardanger raser mot Statnett, som har startet mastebygging før tillatelsen var i orden. Statnett beklager feilen.