• 96 prosent av asylsøkerne som kommer til Norge har ikke pass. Jarle Aasland

33.000 asylsøkere uten pass

33.000 asylsøkere har kommet til Norge uten pass siden 2005. De fleste av dem befinner seg fortsatt i Norge.