Dagens 110-sentraler kan være nede i 2010

En ny rapport slår fast at det haster å få på plass det nye nødnettet. Utbyggingen er allerede forsinket med halvannet år, og fra 2010 kan det gamle systemet være nede.