28 millioner kroner til dans og teater

Norsk kulturråd har fordelt 28 millioner kroner til 33 kunstnere/kompanier som arbeider med teater og 24 som jobber med dans.