Samiske aviser får mest pressestøtte

De to samiske avisene Avvir og Ságat får størst andel av pressestøtten i Norge, målt per abonnent.