• - Resultatet i Elevundersøkelsen bryter med tendensen om at det blir mer og mer mobbing i skolen. Det er positivt. Men målet må være en enda større reduksjon i mobbingen, sier Bård Vegar Solhjell. ILLUSTRASJONSFOTO Kristian Jacobsen

Svak nedgang i mobbingen

Noen færre elever enn før opplever mobbing, viser Elevundersøkelsen 2009.