E. coli-mistanke i barnehager

I en barnehage på Østlandet og en på Vestlandet er det brutt ut mage-tarminfeksjon. E. coli-infeksjon er påvist hos ett barn.