Krever at regjeringen griper inn overfor Nav

Opposisjonen krever at regjeringen tar grep for å få kontroll med situasjonen i Arbeids— og velferdsetaten (Nav).