Søker råd for å bekjempe syrin

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus søker råd om hvordan syrin (Syringa vulgaris) kan bekjempes og hindres i å spre seg ukontrollert.