Rektor: Tar dette svært alvorlig

Rektor Ivar Odd Størkersen ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø tar trusselen om skolemassakre svært alvorlig, men tror saken kan være en svært grov og dårlig spøk.