Uenighet om brannetterforskning

Politidirektoratet og Norsk brannvernforening er uenige om hvordan politiets brannetterforskning bør organiseres og om politidistriktene skal stå fritt til å bestemme dette.