- Hodepine å sammenligne sykefravær

Norge har verdens høyeste sykefravær, sies det. Men påstanden lar seg vanskelig etterprøve.