Søppel- transporten til Sverige mot slutten

Det er god miljøpolitikk å fjerne CO2-avgiften som norske søppelanlegg betaler i dag, mener regjeringen