• Egil Eriksson

Antall militærnektere halvert på tre år

Antallet militærnektere som ønsker sivil verneplikt, er halvert de siste tre årene. Fra januar til august i år var det 124 færre innvilgede søknader enn i samme periode i fjor.