Vedlikeholdsarbeid stopper togtrafikken

Vedlikeholdsarbeid på jernbanenettet fører til at både NSB og Flytogets kunder må belage seg på alternativ transport i pinsen.