Sykefraværet har eksplodert i høst

Aldri før har sykefraværet i Norge vært høyere enn tredje kvartal i år. Økningen er størst blant menn i næringer som er hardest rammet av finanskrisen.