Vil ha minst 20.000 innbyggere per kommune

Det bør settes et konkret tall for hvor mange innbyggere en norsk kommuner bør ha, mener Aps Håkon Haugli.