KrF krever full fosterhjemsdekning

Etter at antall barnevernsbarn som venter på fosterhjemsplass har økt kraftig det siste året, krever KrFs Øyvind Håbrekke handling.