Norge har slått knockout på laksekonkurrentene

Norge er nå verdensener i lakseeksport. Prisene er rekordhøye, og vi ligger an til å eksportere laks og ørret for 32,5 milliarder kroner i 2010.