Lørdags-VG blir dyrere

VG øker prisen på lørdagsavisa fra 17 til 20 kroner. Påslaget på 3 kroner vil bety 10 millioner kroner i økt resultat for VG ut året.