Enige om å samle Helse-Norge igjen

De fire ikke-sosialistiske partiene er enige om å avvikle de regionale helseforetakene.