Norge får ros for god flysikkerhet

Flysikringsdivisjonen i Avinor er blant de beste i Europa på sikkerhetskultur. Det mener det europeiske flysikringsorganet Eurocontrol.