Skal vurdere Torgersen-saken på nytt

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal vurdere Torgersen-saken på nytt.